• 27 en 28 september stond de opleiding op de onderwijsbeurs in Eindhoven.

    Mede dankzij 2 voltijdstudenten en 3 deeltijdstudenten is de de beurs een groot succes geworden.

    Met alle dank aan de 5 studenten die hebben geholpen.

    Wist je dat je de dag op de beurs kan inzetten als stage vervanging?

    Je vindt de informatie in het stagehandboek.

    Er komen nog veel meer informatiemarkten en beurzen aan......