• We zijn vorige week gestart met de voltijd opleiding osteopathie en het medisch basisjaar deeltijd.

  De kop is eraf voor het collegejaar 2019-2020.

  7 September hebben 12 osteopaten hun thesis verdedigd en 1 osteopaat heeft het casuïstiekexamen gedaan.

  Iedereen is geslaagd!

  Deze week start de mesologie opleiding en osteopathie deeltijd is de hekkensluiter op 19 september.

  De studenten van het laatste jaar osteopathie deeltijd maken op 14 september nog schriftelijke examens  en op 18 september sluiten zij de examens af met hun praktijkexamens.

  De opleiding wenst de examenkandidaten heel veel succes met de laatste examens